ISO 14001
ISO 14001 -ympäristöjohtamisjärjestelmä on merkittävä kilpailutekijä alati kiristyvän kilpailun alla ja auttaa yritystä pitämään yllä ympäristön huomioivaa toimintaa.
Jätä soittopyyntö

Ympäristöjohtamisjärjestelmän rakentaminen

Ympäristöjärjestelmän rakentaminen tuo organisaatiolle mahdollisuudet hallita ja varautua toimintaansa liittyviin ympäristöriskeihin ja -vaikutuksiin. Paitsi estämällä pahinta tapahtumasta, ympäristöjärjestelmän avulla voidaan havaita ja ottaa käyttöön myös merkittäviä hyötyjä.

Kenelle palvelu on suunniteltu?

Ympäristöjärjestelmän rakentaminen hyödyttää erityisesti yrityksiä, joiden ympäristövaikutukset ovat merkittävät ja jotka haluavat osoittaa halunsa ympäristöasioidensa kehittämiseen. Ympäristöön vaikuttavia riskitekijöitä voivat olla esimerkiksi:

 • Prosessit tai toiminnot
 • Kuljetukset
 • Varastointi
 • Kaasut
 • Vaaralliset kemikaalit
 • Jätteet
 • Painelaitteet

Miksi juuri meidät pitäisi valita?

Lähtökohtamme asiakastyössä on asiakkaan prosessien ja toiminnan ymmärtäminen. Pyrimme rakentamaan järjestelmän juuri asiakkaan mukaiseksi, emme kopioimaan jo olemassaolevaa.
Ympäristöjärjestelmän osalta tavoitteemme on tunnistaa asiakkaan merkittävät ympäristövaikutukset sekä niihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Autamme kehittämään puutteita sekä ottamaan hyödyn havaituista mahdollisuuksista.

Kehittämisprojekti koostuu seuraavista osuuksista:

 • Johdon ja henkilöstön kouluttaminen standardiin
 • Johtamisjärjestelmä
 • Jatkuva parantaminen
 • Järjestelmän yleisohjeistus
 • Ympäristöpolitiikka
 • Ympäristönäkökohtien tunnistaminen ja vaikutusten arviointi
 • Ympäristövaikutusten arviointi
 • Ympäristöriskien ja -mahdollisuuksien kartoitus
 • Ympäristöohjelmien suunnittelu, toteutus ja seuranta
 • Lakisääteiset ja muut vaatimukset
 • Resurssien hallinta
 • Järjestelmän vieminen käytäntöön
 • Johdon katselmukset
 • Sisäiset auditoinnit

Projektin lopputuloksena on sertifiointivalmis, tarkoituksenmukainen ja liiketoimintaa tukeva ympäristöjärjestelmä. Tuemme tarpeen vaatiessa myös sertifiointivaiheessa.

Lisätietoja

Uusin ISO 14001:2015 on ISO 14001- järjestelmän versioista joustavin ja parannelluin malli. Se on suunniteltu erityisesti liiketoimintaa tukevaksi esimerkiksi riski- ja mahdollisuusperusteisen ajattelumallin myötä rakentaminen asiantuntijan johdolla antaa hyvät perusteet laatutyölle. Laatujärjestelmän rakentaminen on ensiaskel jatkuvaan laadun ylläpitämiseen, työn ei tule loppua laatujärjestelmän rakentamiseen tai sertifioinnin saamiseen. Järjestelmän menetelmät käsittävät pitkäjänteisen toimintatavan yrityksen ympäristönsuojelun ja riskienhallinan  ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Palvelun hinta

Hinnoittelumme riippuu yrityksen koosta ja siihen liittyvistä toiminnoista.  Ota yhteyttä niin laadimme tarjouksen.

Kiinnostuitko? Jätä soittopyyntö tai soita asiantuntijalle

Tutustu myös muihin standardeihin

ISO 9001 ISO 45001 ISO 13485 MDR (2017/745) IVDR (2017/746)

Bisnode logo Korkein luottoluokitus logo  Luotettava kumppani logo

Pasi Grönroos
Turku, alueena koko Suomi

040 7370 960
pasi.gronroos@pg-quality.fi

Jani Aarnio
Kaarina, alueena koko Suomi

0400 422 615
jani.aarnio@pg-quality.fi

Copyright © 2024 PG Quality Oy