Kemikaali­turvallisuus

Kemikaaliturvallisuuden varmistaminen ja kemikaaliluettelon laatiminen perustuu työsuojelu- ja kemikaalilainsäädäntöön.
Jätä soittopyyntö

Kemikaaliturvallisuus ei ole vain listaus kemikaaleista tai kemikaalien riskien arviointi – se on riskiperusteista ajattelua, joka huomioi yrityksen toiminnot ja kemikaalien käytön kokonaisvaltaisesti . 

Kenelle palvelu on suunniteltu?

Kemikaaliturvallisuuden työkalumme on suunniteltu täyttämään ISO 14001- ja ISO 45001 -standardien sekä kemikaali- ja työsuojelulainsäädännön vaatimukset. Kemikaaliturvallisuuden varmistaminen koskee jokaista työpaikkaa, jossa on kemikaaleja. Vuosikausia työpaikalla käytetytkin aineet voivat yllättää vaaratekijöillään.

Miksi valita meidät?

Olemme hioneet yhdessä asiakkaidemme ja työterveyshuollon palautteen perusteella versiotamme kemikaaliluettelosta ja kemikaaliriskien arvioinnin työkalusta astetta pidemmälle.*
Emme vain listaa kemikaaleja tai luetteloi riskejä, vaan selvitämme käyttöturvallisuustiedotteiden perusteella aineiden altistumistekijät sekä työpaikalla tarpeelliset suojauskeinot altistumisen välttämiseksi tai minimoimiseksi. Hyödynnämme työssä myös osaamistamme kemikaaleihin liittyvistä lakisääteisistä vaatimuksista.
Tarjoamme perustasoa enemmän: kokonaisvaltaisen arvioinnin yrityksen kemikaalien varastoinnin ja käytön turvallisuudesta. Arviointiimme kuuluu myös yhteenveto kehitys- ja toimenpide-ehdotuksineen.

Tarjoamme seuraavia kemikaaliturvallisuuteen liittyviä  palveluita:

  • Pitkälle viedyn kemikaaliluettelon laatiminen
  • Kemikaaliriskien arviointi
  • Kemikaalien ja kaasujen asianmukaisen varastoinnin varmistaminen

Lisätietoja

Kemikaaliturvallisuuden varmistaminen ei pääty vain kemikaaliluettelon laadintaan, vaikka hyvin laadittu luettelo tarjoaakin erinomaiset lähtökohdat kemikaaliriskien arvioinnille. Tarkempi kemikaalien tunteminen on aina perusteltua, sillä tututkin aineet voivat sisältää yllättäviä riskejä. Kemikaaliturvallisuus kattaa paitsi työntekijän altistumisen välttämisen ja minimoimisen, myös ympäristöön liittyvät suojauskeinot, kuten kemikaalivaraston merkinnät. Asianmukainen kemikaalien varastoiminen estää mahdollisia onnettomuuksia ja jälkiseuraamuksia.

Bisnode logo Korkein luottoluokitus logo  Luotettava kumppani logo

Pasi Grönroos
Turku, alueena koko Suomi

040 7370 960
pasi.gronroos@pg-quality.fi

Jani Aarnio
Kaarina, alueena koko Suomi

0400 422 615
jani.aarnio@pg-quality.fi

Copyright © 2024 PG Quality Oy